El sistema intern d'informació et permet reportar una infracció d'acord amb la L 2/2023. Si vols, pots realitzar la teva comunicació de manera anònima. En aquest cas, rebràs un codi únic i una contrasenya un cop completis el formulari. Si us plau, guarda aquest accés per poder consultar en tot moment l'estat i la resolució de la teva comunicació d'infraccions.

Totes les dades facilitades en aquest canal de denúncies es tractaran de manera confidencial.

Qualsevol persona que faci una actuació que suposi una limitació efectiva dels drets i garanties previstos en aquesta llei, introduïda a través de contractes o acords a nivell individual o col·lectiu i en general qualsevol intent o acció efectiva d'obstaculitzar la presentació de comunicacions o d'impedir, frustrar o alentir-ne el seguiment, inclosa l'aportació d'informació o documentació falsa per part dels requerits per a això, se sotmetrà als procediments i sancions disciplinàries que corresponguin d'acord amb la legislació laboral vigent a cada moment i el conveni col·lectiu que resulti de aplicació.

Nova denúncia

Seguiment de denúncia